Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Proud to Franchise

keskiviikko, lokakuu 10th, 2012

Franchisingtoiminta on Suomessa melko huonosti tunnettu yrittämisen muoto. Asiaa ei helpota vaikeasti lausuttava ja kirjoitettava nimi. Franchisingtoiminnalla on kuitenkin Suomessa vahvat yli 40 vuoden aikana kasvaneet juuret. Tänä päivänä franchisingtoiminta työllistää Suomessa jo noin 50 000 ihmistä. Liikevaihtoa kertyy yli 5 miljardia euroa vuodessa. Franchisingtoiminta on yhteiskuntamme kannalta merkittävää ja saa paljon hyvää aikaiseksi. Alla neljä esimerkkiä:

1. Harmaata taloutta vastaan. Harmaa talous maksaa yhteiskunnallemme arviolta 300 miljardia euroa vuodessa. Franchisingyrittäjät puolestaan maksavat tunnollisesti veronsa. Tästä pitää huolen ketjujen vankka tuki ja valvonta sekä
huolella valitut yrittäjät.

2. Lisää yrittäjiä ja työpaikkoja. Eurokriisistä ja eri alojen rakennemuutoksista johtuen Suomeen tarvitaan lisää uusia yrittäjiä ja työpaikkoja. Suomen Franchising Yhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan franchisingketjut kasvavat
tulevanakin vuonna voimakkaasti. Uusia yrittäjäpaikkoja on aukeamassa tuhat. Kun huomioidaan vielä näiden uusien yrittäjien synnyttämät työpaikat, on franchisingtoiminnan vaikutus työllisyyteen merkittävä.

3. Menestyviä yrittäjiä. Suomi tarvitsee ennen kaikkea menestyviä yrittäjiä, konkurssit tulevat kalliiksi. Franchisingyrittäjät menestyvät tutkimusten mukaan huomattavasti paremmin kuin yksinyrittäjät. Tämä tuo
vakauden lisäksi parempia verotuloja.

4. Parempaa laatua. Tunnetuilta ketjuilta ostaessa voi luottaa palvelun laatuun ja tuotteisiin. Tämä tekee ostamisen
helpommaksi ja pienentää siihen liittyviä riskejä. Näin talouden rattaat pyörivät sujuvammin.

Samoja teemoja on ollut esillä myös Englannissa, jossa franchisingtoimiala on ottanut sloganikseen ”Proud to Franchise”. Tähän sloganiin on helppo yhtyä.

Henri Häyrinen
toimitusjohtaja

Kasvua ja ilosanoman levittämistä

tiistai, huhtikuu 3rd, 2012

Laatutakuu-ketjun liikevaihto kasvoi mukavasti vuoden 2011 aikana. Kasvu oli jopa odotettua suurempaa. Kasvu ei kuitenkaan tullut pelkästään uusien yrittäjien ketjuun liittymisen myötä. Huomattava osa kasvustamme tuli nimittäin toimivien yrittäjien liikevaihdon kasvussa.
Yrittäjien keskimääräisen liikevaihdon kasvu oli viime vuonna huikeat 20%. Usein kasvu mielletään käänteisenä asiakastyytyväisyytenä. Kasvu ei kuitenkaan vaikuttanut ketjumme asiakastyytyväisyyteen laskevasti. Päinvastoin – ketjun asiakastyytyväisyys nousi entisestään, ja oli koko vuonna keskimäärin 4,3 (asteikolla 1-5). Tämä lienee koko toimialan korkeimpia lukuja.

Tämä antaa meille hyvän pohjan ja uskonkin vahvasti että Laatutakuu-ketju tulee kasvamaan myös tänä vuonna. Kasvua tukee korkean asiakastyytyväisyyden lisäksi yrittäjiemme laajentunut palveluvalikoima. Näistä työyhteisön arkea helpottavista lisäpalveluista voit lukea lisää tämän lehden ”Luotettavat ammattilaiset, laadukkaat palvelut”-artikkelista.
Olemme myös viime vuoden aikana rakentaneet yrittäjillemme kattavan kasvukonseptin tukipalveluineen. Tämän konseptin avulla monet kasvuhalukkaat Laatutakuu-yrittäjät tulevat laajentamaan turvallisesti toimintaansa myös uusiin asiakkaisiin.

Kasvu ei kuitenkaan ole itseisarvo. Kaikista parhaan onnistumisen- ja hyvänolontunteen saan henkilökohtaisesti, kun näen yrittäjiemme menestyvän ja nauttivan työstään palvellessaan tyytyväisiä asiakkaita. Toimialamme on jo aivan liian pitkään kärsinyt matalista ansioista, huonosta laadusta ja matalasta työntekijöiden motivaatiosta. Tästä toimialan itse aiheuttamasta ”noidankehästä” on seurannut toimialan krooninen arvostuksen puute.

Asiat voivat myös olla toisin. Tätä ”ilosanomaa” me Laatutakuu-ketjussa levitämme. Mitä enemmän kasvamme, sitä suurempi joukko asiakkaita, yrittäjiä ja työntekijöitä pääsee siitä osalliseksi.

Henri Häyrinen
toimitusjohtaja

Laatutakuu-lehden 1/12 pääkirjoitus