Archive for the ‘Yrittäjyys’ Category

Yrittäjyys on tietotyötä

maanantai, elokuu 15th, 2011

Yrittäjän ammattitutkinto sopii kaikille yrittäjille ja sellaisiksi aikoville, sillä yrittäjän on hyvä tietää, miten hänen liikeideansa toimii ja millaiset asiat voivat yritystoiminnan tulevaisuuteen vaikuttaa.

Yrittäjyyden kouluttaja Ulla Sulkeva Amiedusta vetää yrittäjän ammattitutkintoon johtavia valmennuksia. Amiedussa opiskelee tulevia ja jo toimivia yrittäjiä useilta aloilta — siivous- ja kampaamotukkuliikeyrittäjistä ja kahvilayrittäjistä moottoripyörä- ja rakennusalan yrityksiin.

– Tutkinto on tarkoitettu kaikille, joilla on halua kehittää yritystään ja itseään yrittäjänä. Toki enemmistö koulutettavista on yrittäjyytensä alussa.

Yrittäjän ammatitutkinnon tehtävä on pitkälti tuoda liiketoimintaan suunnitelmallisuutta. Yrittäjäksi aikova tarvitsee kunnollisen liiketoimintasuunnitelman, jo toimiva yrittäjä puolestaan tehostusta kilpailukykyynsä.

– Yrittäjäksi haluavalla ei usein ole vielä varsinaista liiketoimintaa, joka toimisi liiketoimintasuunnitelman pohjana. On vain halu käyttää osaamistaan yrittäjänä. Tutkinnon tehtävä onkin auttaa eteenpäin selvittämällä tarkemmin toimintaympäristöä, kilpailutilannetta, asiakkaita, tuotteita ja palveluja sekä kannattavuutta.

Yllättääkö koulutettavaksi tulevien yrittäjyystiedon vähäisyys koskaan kouluttajaa?

– Kyllä toisinaan, sillä jotkut eivät ole lainkaan miettineet rahoitukseen ja investointehin liittyviä kysymyksiä. Mutta asia alkaa mennä perille, kun ihmisiä patistaa ajattelemaan yritystoimintaa henkilökohtaisen taloudenpidon kautta.

Yrittämisen ytimeen

Laatutakuussa aloitettiin keväällä 2009 käytäntö, jossa aloittaville yrittäjille muodostetaan yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista varten Amieduun omia vuosikursseja. Ja vaikka franchisingyrittäjyys poikkeaa osin monen muun yrittäjän arjesta, on asia ytimeltään sama.

– Yrittäjyyteen kuuluu pyrkimys kehittymiseen ja kasvuun ja siihen ryhdytään eri tavalla kuin työsuhteeseen. Pitää kehittyä ja osata ennakoida, missä oma yritys menee vaikkapa kolmen vuoden päästä, sanoo alue- ja koulutuspäällikkö Lasse Piira Laatutakuusta.

Hänestä yrittähän ammattitutkinto on hyvä työkalu yrittäjänä kehittymisen tueksi. — Ja arvokasta on sekin, että koulutuksessa pääsee vaihtamaan ajatuksia yrittäjyydestä ja verkostoitumaan.

Julkaistu alunperin Laatutakuu-lehdessä 2/2009.

Yhdessä

maanantai, maaliskuu 28th, 2011

Kun ”kaikki” ovat Facebookissa, ollaan ikään kuin koko ajan yhdessä ja helposti tavoitettavissa. Sosiaalinen media – Facebook, keskustelupalstat jne. – palvelee yhteydenpito- ja tiedonvälityskanavana paitsi yksityishenkilöitä myös yrityksiä. Moni firma hyödyntääkin Facebookia ja internetin keskusteluryhmiä jo markkinoinnin ja myynnin kanavana. Ja pikkuhiljaa ollaan herätty myös siihen, että 1,9 miljoonan suomalaisen kokoontumispaikkaa kannattaa miettiä tosissaan myös rekrytoinnin välineenä. Pienet yritykset ovat tässä etunenässä.

Meidän Facebook-sivumme elää ja voi hyvin, mutta tavoitteena on saada siitä vielä keskustelevampi ja aktiivisempi. On nimittäin oleellista muistaa, että sosiaalisen median on tarkoitus olla nimensä mukaisesti sosiaalinen. Esimerkiksi Facebookissa oleminen ei voi yrityksen puolelta olla pelkkää passiivista informaation antamista, vaan sosiaalisena kanavana toimiakseen sen täytyy mahdollistaa vuoropuhelu.

Rekrytointia ajatellen meidän kohderyhmämme on kovin pirstaleinen. Koko laajassa sosiaalisessa mediassa meitä kiinnostavat ihmiset voivat olla niin Vauva-lehden keskustelupalstan käyttäjiä kuin Suomi24-sivuston vierailijoita. Sen takia Facebook on laajuudessaan meille käyttökelpoisin foorumi, sillä siellä on todennäköisimmin ”kaikki”.

Yhdessä toimiminen sopii mainiosti Laatutakuun henkeen. Tykätään ja tökätään FB:ssä! Ja saa vinkata, jos tunnet hyvän mahdollisen Laatutakuu-yrittäjän!

Asenne on kaikki

tiistai, huhtikuu 20th, 2010

Mielekkyys, viihtyminen ja jaksaminen ovat elämänmenossa samansuuntaisia sanoja. Viihtyvä jaksaa paremmin. Työelämänmenossa asia ei ole sen mutkikkaampi. Jos työ koetaan mielekkääksi, ovat viihtyvyyden ja työssäjaksamisen palaset koossa.

Laatutakuu tekee yrittäjyyden taustalla olevia asioita niin, että ketjun yrittäjillä olisi eväitä mielekkyyden kokemiseen. Silti varsinainen työtyytyväisyys on jokaisella korvien välissä. Kukaan ei voi rakentaa toiselle olosuhteita, joissa tyytyväisyys olisi taattu. Edellytyksiä voi antaa, mutta oma asenne ratkaisee lopulta kaiken.

Jokaisen kannattaisi toisinaan pysähtyä ja miettiä asennettaan työhön ja vapaa-aikaan. Arki on rutiineja ja vahutia täynnä – on helppoa kulkea kovaa päivästä toiseen tietoisia valintoja tekemättä. Kun poistaa arjestaan turhan, huomaa, että jokainen tilanne sisältää valinnan. Me kaikki itse valitsemme, kuinka suhtaudumme kulloinkin eteen tulevaan tapahtumaan. Valitsemme itse myös sen, kuinka muut vaikuttavat mielentilaamme. Olemmeko hyvällä mielellä vai pahalla tuulella.

asenneonkaikkiKevät koittaa vihdoinkin kylmä, pitkän ja lumisen talven jälkeen. Toivotaan, että kesästä tulee vastaavasti lämmin ja aurikoinen. Ja vaikkei tulisikaan – asenne elämiseen ratkaisee, ei sää.

Hyvää kevättä!

Anu Saarinen
aluepäällikkö
Suomen Laatutakuu Palvelut Oy

Hyvä Diili tehdään yhdessä

maanantai, joulukuu 7th, 2009

Laatutakuu on tehnyt ohjelma-ja sisällöntuotantoyhteistyötä MTV3:n ja FremantleMedian kanssa Diili-ohjelmaan liittyen. Marraskuun alussa nähdyssä jaksossa kilpailijat tekivät Laatutakuulle TV-mainoksen, jonka tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon kävijöitä Laatutakuun verkkosivuille.

Mielenkiintoinen Diili-ohjelmayhteistyö on sopinut Laatutakuulle hyvin. Toiminnassammehan on kysymys nimenomaan hyvistä Diileistä. Laatutakuun kohdalla hyvän Diilin takana on joukkuepelaaminen, jossa jokainen tiimin jäsen keskittyy omaan vastuualueeseensa. Käytännössä tämä tarkoittaa franchisingantajan keskittymistä yrittäjien tukemiseen muun muassa taloushallinnossa, materiaalihankinnoissa, markkinoinnissa, kouluttamisessa, käytännön tuessa ja toimintakonseptin kehittämisessä. Yrittäjä voi vastaavasti keskittyä asiakkaidensa palvelemiseen sekä yritystoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Laatutakuun lehdessä sivulla 11 haastatellun Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan Suomessa tarvitaan lisää yrittäjiä tulevaisuudessa. Yrittäjyys tulisikin hänen mukaansa tehdä houkuttelevammaksi, ja oppilaitoksissa pitäisi opettaa nykyistä enemmän yrittäjyyttä. Olen Anssin kanssa täysin samaa mieltä. Lisäisin listaan kuitenkin vielä sen, että yrittäjäksi lähtevällä tulee olla vahva tukiverkko tukenaan. Tämä tukiverkko on tärkeä yrittäjän itsensä lisäksi myös yrittäjän asiakkaille. Korkeaa laatua kun saa varmimmin yrittäjältä, jonka yrittämisen kaikki osa- alueet ovat osaavissa käsissä. Franchisingtoiminnassa osaavan tukiverkon tarjoaa franchisingketju yhteistyökumppaneineen.

Henri Häyrinen

toimitusjohtaja

Suomen Laatutakuu Palvelut Oy

OmaPutkimies käyttöön kotitalouksille

maanantai, joulukuu 7th, 2009

Alkutalvesta palveluvalikoimaan on tullut uusi perheenjäsen OmaPutkimies. Olemme aloittaneet uuden konseptin toiminnan pilottiyrittäjällä. Olemme saaneet hyvää palautetta asiakkailta ja pilotointi on onnistunut. Pilottiyrittäjän OmaPutki- mies Olavi Bäckströmin kuulumisista voit lukea Laatutakuu -lehden (1/2009) sivulta 12. Kevään aikana tulemme aloittamaan uusien OmaPutkimies yrittäjien aktiivisen rekrytoinnin.

OmaPutkimies palvelun konsepti on ainutlaatuinen ja kehitetty nimenomaan yksityistalouksien käyttöön ja yksityisasiakkaiden tarpeet huomioiden. OmaPutkimiehellä on jopa maksupääte keikalla mukana, joten laskutuksen kanssa ei tule päänvaivaa. Asiakas voi maksaa palvelun saman tien heti töiden tekemisen jälkeen. Silloin asiakkaalla on vielä tuoreessa muistissa, kuinka monta tuntia työn suorittamiseen meni.

Kuitin mukana tulee valmiiksi eritelty summa ja tarvittavat lomakkeet kotitalousvähennyksen tekemiseen. Tämäkin on siis ajateltu asiakkaan puolesta. Asiakkaalle itselleen jää vain vähennyksenhakulomakkeen täyttäminen. Lisää kotitalousvähennyksistä ja vähennysoikeuksista kertoo tutkija Taija Härkki Asiantuntija-palstalla Laatutakuun lehden (1/2009) sivulla 11.

Hyvää kevättä!

Jukka Saarinen

ketjupäällikkö

Suomen Laatutakuu Palvelut Oy

Yrittäjyys on hyvä Diili

maanantai, joulukuu 7th, 2009

Näin taantuman keskellä on mukavaa toimia rekrytoinnissa, missä on mahdollisuus olla toteuttamassa ihmisten unelmia. Monilla aloilla on tällähetkellä vähennyksiä  tai lomautuksia luvassa, mikä tarkoittaa meille paljon uusia, hyviä  hakijoita. Elämänmuutosten kynnyksellä moni innostuu toteuttamaan ehkä jo kauan hellimäsä haaveen yrittäjyydestä.

Suomen Laatutakuu Palvelut etsii vielä  tämänkin vuoden aikana kymmeniä uusia yrittäjiä ympäri Suomea. Haluamme tarjota mahdollisuuden kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille, taustoista riippumatta. Franchisingyrittäjyys on monelle hyvä ja turvallinen tapa tehdaä muutoksia elämässä.

Yrittäjyyden aloittaminen Laatutakuu-ketjussa on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Valmiit asiakkaat, huolella kehitetty toimintakonsepti ja ison emoyhtiön tarjoama tuki saavat kiitosta yrittäjyydestä kiinnostuneilta. Laatutakuu-yrittäjyys on erinomainen diili!

Olemme toivottaneet kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi keskustelemaan yrittäjyydestä. Meillä Laatutakuulla odotellaankin jo vilkasta syksyä.

Hyvien Diilien syksyä!

Olli Aro

rekrytointipäällikkö

Suomen Laatutakuu Palvelut Oy

Palkittua työtä

perjantai, lokakuu 30th, 2009

Olemme saaneet jo nauttia kevään ensimmäisistä aurinkoisista ja lämpimistä päivistä ja kokea pimeän talven keskelle, mitä on odotettavissa kun kevät alkaa toden teolla. Lanseeraamme Laatutakuussa uuden termin ”palkittua työtä” kevään aikana. Palkittu työ -termi viittaa laadukkaaseen työhön, onnistumiseen ja on tunnustus ansiokkaasta työstä. Jo nyt asiakastyytyväisyyttä mitattaessa ovat yrittäjämme saaneet erinomaisia arvosanoja ja voimme todeta palvelun olevan onnistunutta ja yrittäjien saavan korkeaa tunnustusta tehdystä työstä.

Uuden ketjusloganin lisäksi lanseeraamme yrittäjien palkintojärjestelmän. Palkitsemiskäytännössä yrittäjän toimintaa arvioidaan erilaisten mittareiden kautta ja hyvin tehdystä työstä saa pisteitä henkilökohtaiselle pistetetilille. Palkintojärjestelmän kautta Laatutakuu voi palkita, antaa tunnustusta ja onnistumisen iloa yrittäjien laadukkaalle työllä sekä tehostaa Laatutakuu-konseptin käyttöä. Järjestelmä tarjoaa yrittäjälle myös mahdollisuuden seurata omaa kehitystä pidemmällä aikavälillä.

Vuoden yrittäjä 2008 -valintaprosessi tapahtuu palkintojärjestelmän kautta. Vuoden yrittäjäksi nimetään yrittäjä, joka on kerännyt parhaan pistesaldon vuoden aikana. Kriteerit ovat läpinäkyviä. Kukin yrittäjä voi nähdä sijoituksensa ja mitä olisi tehtävä Vuoden yrittäjä -palkinnon saavuttamiseksi. Voittaja palkitaan matkalahjakortilla tai vaihtoehtoisesti pisteet voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.
Aurinkoista ja valoisaa kevättä!

Jukka Saarinen

ketjupäällikko