Kumppanuus kannattaa

Starian toteuttama Laatutakuun oma talouspalvelukeskus on jo puolitoista vuotta tuottanut ketjun yrittäjille täyden palvelun -tilitoimistopalveluita. Olemme tutustuneet toimialaan ja yrittäjiin sekä tavanneet yrittäjiä kumppanuushengessä. Yhteistyön alku ei ollut helppo, koska tilitoimistomuutos tarkoittaa usein lisäpanostusta ja tarvetta toimintatapojen muutokselle. Lopputulos kuitenkin palkitsee ja kumppanuudella saadaan merkittävää hyötyä niin yksittäiselle yrittäjälle kuin koko ketjun talousraportoinnille.

Nyt yrittäjät ovat tuttuja kirjanpitäjille, toimintatavat ovat hioutuneet ja palvelua voidaan tarjota myös yksilöllisyys huomioiden. Yhteisen kielen ja ymmärryksen löytäminen antaa hyviä työvälineitä käytäntöön. Kumppanuus on enemmän kuin yhteistyötä ollen samalla myös oppimisprosessi siinä mukana oleville ihmisille ja organisaatioille.

Kumppanuudelle on ominaista, että siinä hyväksytään erilaiset tavat nähdä asioita. Kumppanuus merkitsee keskinäistä kunnioitusta sekä sitoutumista pitkäjänteiseen, syvälliseen yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden ja siitä syntyvän lisäarvon saavuttamiseksi. Tästä on hyvä esimerkki viime kumppanuustapaamisessa lanseerattu huolenpito-ohjelmamme. Siinä kirjanpitäjä tukee yrittäjää hoitamalla kaiken yrityksen talouteen liittyvän työn, jotta yrittäjä saa keskittyä omiin asiakkaisiinsa ja yritys saadaan menestymään.

Uskon, että tänä syksynä pääsemme nauttimaan pitkäjänteisen työn hedelmistä ja tukemaan yrittäjiä entistä paremman ja antoisamman yhteistyön merkeissä. Toiminnan tehostaminen tarkoittaa ennen kaikkea mahdollisuutta tarjota aidosti lisäarvoa tuottavaa yksilöllistä talouspalvelua yrittäjän tarpeet huomioiden.

Yhteistyö ketjuohjauksen ja aluepäälliköiden kanssa on syventynyt ja hioutunut. Vuorovaikutus ja luottamus edesauttavat kumppanuutta. Tuntuu, että me kaikki olemme ymmärtäneet sanan kumppanuus merkityksen. Tehdään jatkossakin hyvää työtä ja tuetaan Laatutakuu-yrittäjän menestymistä tässä hienossa ketjussa.

Businesspirteää syksyä ja menestystä kaikille!

Maaria Isoviita
Director, Financial Services
Staria Oyj

Laatutakuu-lehden 2/2015 pääkirjoitus