Yrittäjyydellä uuteen alkuun

18.12.2012

Sain kesän päätteeksi mieluisia uutisia kun kuulin, että voin aloittaa työt Laatutakuu-aluepäällikkönä. Aikaisemmissa työtehtävissä emoyhtiössämme ISS Palvelut Oy:ssä sain hoitaa siivouksen, kiinteistönhuollon ja vartioinnin asiakkuuksia ja tuotantoa. Laatutakuulla minua kiinnosti ketjun energisyys, postiivisuus ja yrittäjien aikaansaama korkea asiakastyytyväisyys. Ensimmäisten viikkojen aikana olen saanut huomata kuinka vastuullisesti, ammattitaitoisesti ja antaumuksella yrittäjämme yrityksiään pyörittävät.

Viime kuukausien talousuutisia seuraamalla ei voi välttyä näkemästä mitä ratkaisuja monet yritykset ovat joutuneet tekemään henkilöstönsä kanssa. Yrittäjyys voi tarjota monelle heistä mahdollisuuden uuteen alkuun. Paljon tahtoa, tarkkuutta ja monipuolista työntekoa yrittäjän arki tosin vaatii. Pienyrittäjä on useasti yrityksensä toimitusjohtaja, sihteeri, myyjä ja työntekijä. Yrittäjänä kuitenkin kaikilla on mahdollisuus menestykseen ja itsenäisyyteen ja mahdollisuus ottaa tulevaisuus omaan haltuun. Franchisingyrittäjällä on myös ketjun tuki vaikeissa tilanteissa, jota muilla yrityksillä ei ole. Lisäksi yrittäjäkollegoiden tuki on parhaimmillaan erittäin voimaa antavaa, koska he tuntevat
parhaiten arjen haasteet.

Palkitsimme lokakuussa vuosittaisessa gaalassamme parhaimpia yrittäjiämme asiakastyytyväisyyden ja kasvun perusteella. Tätä palkintojenjakoa oli hienoa katsella, koska menestyvistä yrittäjistä hehkui energia, iloisuus ja rohkeus. Uskon, että he voivat läsnäolollaan myös piristää asiakkaidemme arkea. Tästä meillä muillakin on opittavaa.

Juho Selin
aluepäällikkö

Proud to Franchise

10.10.2012

Franchisingtoiminta on Suomessa melko huonosti tunnettu yrittämisen muoto. Asiaa ei helpota vaikeasti lausuttava ja kirjoitettava nimi. Franchisingtoiminnalla on kuitenkin Suomessa vahvat yli 40 vuoden aikana kasvaneet juuret. Tänä päivänä franchisingtoiminta työllistää Suomessa jo noin 50 000 ihmistä. Liikevaihtoa kertyy yli 5 miljardia euroa vuodessa. Franchisingtoiminta on yhteiskuntamme kannalta merkittävää ja saa paljon hyvää aikaiseksi. Alla neljä esimerkkiä:

1. Harmaata taloutta vastaan. Harmaa talous maksaa yhteiskunnallemme arviolta 300 miljardia euroa vuodessa. Franchisingyrittäjät puolestaan maksavat tunnollisesti veronsa. Tästä pitää huolen ketjujen vankka tuki ja valvonta sekä
huolella valitut yrittäjät.

2. Lisää yrittäjiä ja työpaikkoja. Eurokriisistä ja eri alojen rakennemuutoksista johtuen Suomeen tarvitaan lisää uusia yrittäjiä ja työpaikkoja. Suomen Franchising Yhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan franchisingketjut kasvavat
tulevanakin vuonna voimakkaasti. Uusia yrittäjäpaikkoja on aukeamassa tuhat. Kun huomioidaan vielä näiden uusien yrittäjien synnyttämät työpaikat, on franchisingtoiminnan vaikutus työllisyyteen merkittävä.

3. Menestyviä yrittäjiä. Suomi tarvitsee ennen kaikkea menestyviä yrittäjiä, konkurssit tulevat kalliiksi. Franchisingyrittäjät menestyvät tutkimusten mukaan huomattavasti paremmin kuin yksinyrittäjät. Tämä tuo
vakauden lisäksi parempia verotuloja.

4. Parempaa laatua. Tunnetuilta ketjuilta ostaessa voi luottaa palvelun laatuun ja tuotteisiin. Tämä tekee ostamisen
helpommaksi ja pienentää siihen liittyviä riskejä. Näin talouden rattaat pyörivät sujuvammin.

Samoja teemoja on ollut esillä myös Englannissa, jossa franchisingtoimiala on ottanut sloganikseen ”Proud to Franchise”. Tähän sloganiin on helppo yhtyä.

Henri Häyrinen
toimitusjohtaja

Kasvua ja ilosanoman levittämistä

03.04.2012

Laatutakuu-ketjun liikevaihto kasvoi mukavasti vuoden 2011 aikana. Kasvu oli jopa odotettua suurempaa. Kasvu ei kuitenkaan tullut pelkästään uusien yrittäjien ketjuun liittymisen myötä. Huomattava osa kasvustamme tuli nimittäin toimivien yrittäjien liikevaihdon kasvussa.
Yrittäjien keskimääräisen liikevaihdon kasvu oli viime vuonna huikeat 20%. Usein kasvu mielletään käänteisenä asiakastyytyväisyytenä. Kasvu ei kuitenkaan vaikuttanut ketjumme asiakastyytyväisyyteen laskevasti. Päinvastoin – ketjun asiakastyytyväisyys nousi entisestään, ja oli koko vuonna keskimäärin 4,3 (asteikolla 1-5). Tämä lienee koko toimialan korkeimpia lukuja.

Tämä antaa meille hyvän pohjan ja uskonkin vahvasti että Laatutakuu-ketju tulee kasvamaan myös tänä vuonna. Kasvua tukee korkean asiakastyytyväisyyden lisäksi yrittäjiemme laajentunut palveluvalikoima. Näistä työyhteisön arkea helpottavista lisäpalveluista voit lukea lisää tämän lehden ”Luotettavat ammattilaiset, laadukkaat palvelut”-artikkelista.
Olemme myös viime vuoden aikana rakentaneet yrittäjillemme kattavan kasvukonseptin tukipalveluineen. Tämän konseptin avulla monet kasvuhalukkaat Laatutakuu-yrittäjät tulevat laajentamaan turvallisesti toimintaansa myös uusiin asiakkaisiin.

Kasvu ei kuitenkaan ole itseisarvo. Kaikista parhaan onnistumisen- ja hyvänolontunteen saan henkilökohtaisesti, kun näen yrittäjiemme menestyvän ja nauttivan työstään palvellessaan tyytyväisiä asiakkaita. Toimialamme on jo aivan liian pitkään kärsinyt matalista ansioista, huonosta laadusta ja matalasta työntekijöiden motivaatiosta. Tästä toimialan itse aiheuttamasta ”noidankehästä” on seurannut toimialan krooninen arvostuksen puute.

Asiat voivat myös olla toisin. Tätä ”ilosanomaa” me Laatutakuu-ketjussa levitämme. Mitä enemmän kasvamme, sitä suurempi joukko asiakkaita, yrittäjiä ja työntekijöitä pääsee siitä osalliseksi.

Henri Häyrinen
toimitusjohtaja

Laatutakuu-lehden 1/12 pääkirjoitus

Yhteisöllisyys on pääomaa

27.12.2011

Ihminen tarvitsee yhteisöllisyyttä – keskinäistä vuorovaikutusta ja kanssakäymistä. Yhteisöllisyys edellyttää erilaisia asioita: yhteistyötä, avoimuutta, joustavuutta, jatkuvaa uuden oppimista, luovuutta, sitoutumista sekä sisäistä yrittäjyyttä. Yhteisöt ovat toimivia silloin, kun sen jäsenet tietävät tehtävänsä ja päämäärän mitä kohti mennään. Yhteisöllinen toimiminen antaa voimavaroja, joka vahvistaa siinä olevia yksilöitä.

Yhteisöllinen menestyminen perustuu ennen kaikkea tiedon jakamiseen sekä aktiiviseen yhteistyöhön. Vuorovaikutus samaa työtä tekevien kanssa on merkittävä tekijä työssä jaksamisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. On oleellista jakaa muiden kanssa omia kokemuksiaan ja onnistumisiaan.

Itselleni, kuten varmasti monelle muullekin, tärkein yhteisöllisyyden muoto on perhe. Ihmisläheisenä ihmisenä, ilman lapsiani ja muita läheisiäni, tuntisin jotain puuttuvan. Heti seuraavana tulee ehdottomasti työyhteisö. Työyhteisö näyttelee suurta osaa arkisessa elämässämme, vietämmehän ison osan ajastamme työn parissa.

Meillä Laatutakuulla on erityinen mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä monessa eri muodossa – sekä yrittäjien keskinäisessä että yrittäjien ja franchisingkeskuksen välisessä yhteistyössä. Yhteisöllisyys antaa voimavaroja toimimiseen sekä jaksamiseen – ja paljon sisältöä elämään.

Miia Korpi
palveluassistentti

Laatutakuu-lehden 3/11 pääkirjoitus

Yrittäjyys on tietotyötä

15.08.2011

Yrittäjän ammattitutkinto sopii kaikille yrittäjille ja sellaisiksi aikoville, sillä yrittäjän on hyvä tietää, miten hänen liikeideansa toimii ja millaiset asiat voivat yritystoiminnan tulevaisuuteen vaikuttaa.

Yrittäjyyden kouluttaja Ulla Sulkeva Amiedusta vetää yrittäjän ammattitutkintoon johtavia valmennuksia. Amiedussa opiskelee tulevia ja jo toimivia yrittäjiä useilta aloilta — siivous- ja kampaamotukkuliikeyrittäjistä ja kahvilayrittäjistä moottoripyörä- ja rakennusalan yrityksiin.

– Tutkinto on tarkoitettu kaikille, joilla on halua kehittää yritystään ja itseään yrittäjänä. Toki enemmistö koulutettavista on yrittäjyytensä alussa.

Yrittäjän ammatitutkinnon tehtävä on pitkälti tuoda liiketoimintaan suunnitelmallisuutta. Yrittäjäksi aikova tarvitsee kunnollisen liiketoimintasuunnitelman, jo toimiva yrittäjä puolestaan tehostusta kilpailukykyynsä.

– Yrittäjäksi haluavalla ei usein ole vielä varsinaista liiketoimintaa, joka toimisi liiketoimintasuunnitelman pohjana. On vain halu käyttää osaamistaan yrittäjänä. Tutkinnon tehtävä onkin auttaa eteenpäin selvittämällä tarkemmin toimintaympäristöä, kilpailutilannetta, asiakkaita, tuotteita ja palveluja sekä kannattavuutta.

Yllättääkö koulutettavaksi tulevien yrittäjyystiedon vähäisyys koskaan kouluttajaa?

– Kyllä toisinaan, sillä jotkut eivät ole lainkaan miettineet rahoitukseen ja investointehin liittyviä kysymyksiä. Mutta asia alkaa mennä perille, kun ihmisiä patistaa ajattelemaan yritystoimintaa henkilökohtaisen taloudenpidon kautta.

Yrittämisen ytimeen

Laatutakuussa aloitettiin keväällä 2009 käytäntö, jossa aloittaville yrittäjille muodostetaan yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista varten Amieduun omia vuosikursseja. Ja vaikka franchisingyrittäjyys poikkeaa osin monen muun yrittäjän arjesta, on asia ytimeltään sama.

– Yrittäjyyteen kuuluu pyrkimys kehittymiseen ja kasvuun ja siihen ryhdytään eri tavalla kuin työsuhteeseen. Pitää kehittyä ja osata ennakoida, missä oma yritys menee vaikkapa kolmen vuoden päästä, sanoo alue- ja koulutuspäällikkö Lasse Piira Laatutakuusta.

Hänestä yrittähän ammattitutkinto on hyvä työkalu yrittäjänä kehittymisen tueksi. — Ja arvokasta on sekin, että koulutuksessa pääsee vaihtamaan ajatuksia yrittäjyydestä ja verkostoitumaan.

Julkaistu alunperin Laatutakuu-lehdessä 2/2009.

Hoidettu pinta hohtaa

21.06.2011

Olipa lattian pinta parkettia, laminaattia, linoleumia, korkkia, kokolattiamattoa tai muovia se on oikein hoidettuna yksi toimitilojen tärkeimmistä ja näyttävimmistä käyntikorteista.

Pintojen säännöllinen ja oikeaoppinen huoltaminen pidentää niiden käyttöikää ja helpottaa päivittäistä siistinä pitämistä oleellisesti. Lattioissa tämä tarkoittaa kovien pintojen puhtaanapidon ohella säännöllistä suojausta.

Laatutakuu Palveluiden palveluesimies Tarja Ruhkala suosittelee lattioiden vahausta kerran vuodessa. Pienessä toimistossa, jossa käy vain vähän asiakkaita, riittää vahaus 2-3 vuoden välein. Kulkureiteille ja tuolien alle voi tehdä paikkavahauksia tarpen mukaan.

– Kesä tai viikonloppu on hyvää aikaa tehdä lattiavahaus, kun toiminta on monessa paikassa rauhallisempaa. On oleellista, että vahauksen jälkeen lattiapinta saa kuivaa riittävän pitkään. Mitä pidempi kuivumisaika, sitä kestävämpi ja siistimpi lopputuloksesta tulee.

Ammattilaisen opein

Lattianvahaus tehdään käsityönä ja paras lopputulos saadaan ammattilaisen tekemänä. Lattiapinnan materiaalin ja käytettävien — sekä myös aiemmin kyseisellä lattialla käytettyjen — aineiden tuntemus on ensiarvoisen tärkeää. Oikea vaha valitaan käyttökohteen ja kulutuksen mukaan. Hyvin vahattu lattia on jatkossakin helppo pitää siistinä.

Vahaus on tärkeää siksi, että se suojaa lattiaa. Mikäli lattia on päässyt vahan poiskulumisen takia pinttymään likaiseksi, siitä ei normaalisiivouksella sa puhtaan näköistä, Tarja Ruhkala muistuttaa.

Vahaus sopii sekä muovi- että linoleumipinnoille. Suoja-aineita on myös klinkkeri- ja kivilattioille.

Vahaus paitsi suojaa myös tasoittaa lattian naarmuja ja antaa pinnalle kauniin kiillon. kun muovilattian suojaa heti uutena suoja-aineella, lika ei pääse imeytymään huokoiseen pintaan. Myös parketille ja muille puupinnoille on omat suoja-aineensa.

Artikkeli on ilmestynyt Laatutakuu-lehden numerossa 1/2011.

Yhdessä

28.03.2011

Kun ”kaikki” ovat Facebookissa, ollaan ikään kuin koko ajan yhdessä ja helposti tavoitettavissa. Sosiaalinen media – Facebook, keskustelupalstat jne. – palvelee yhteydenpito- ja tiedonvälityskanavana paitsi yksityishenkilöitä myös yrityksiä. Moni firma hyödyntääkin Facebookia ja internetin keskusteluryhmiä jo markkinoinnin ja myynnin kanavana. Ja pikkuhiljaa ollaan herätty myös siihen, että 1,9 miljoonan suomalaisen kokoontumispaikkaa kannattaa miettiä tosissaan myös rekrytoinnin välineenä. Pienet yritykset ovat tässä etunenässä.

Meidän Facebook-sivumme elää ja voi hyvin, mutta tavoitteena on saada siitä vielä keskustelevampi ja aktiivisempi. On nimittäin oleellista muistaa, että sosiaalisen median on tarkoitus olla nimensä mukaisesti sosiaalinen. Esimerkiksi Facebookissa oleminen ei voi yrityksen puolelta olla pelkkää passiivista informaation antamista, vaan sosiaalisena kanavana toimiakseen sen täytyy mahdollistaa vuoropuhelu.

Rekrytointia ajatellen meidän kohderyhmämme on kovin pirstaleinen. Koko laajassa sosiaalisessa mediassa meitä kiinnostavat ihmiset voivat olla niin Vauva-lehden keskustelupalstan käyttäjiä kuin Suomi24-sivuston vierailijoita. Sen takia Facebook on laajuudessaan meille käyttökelpoisin foorumi, sillä siellä on todennäköisimmin ”kaikki”.

Yhdessä toimiminen sopii mainiosti Laatutakuun henkeen. Tykätään ja tökätään FB:ssä! Ja saa vinkata, jos tunnet hyvän mahdollisen Laatutakuu-yrittäjän!

Laatutakuun menestyksen takana on vastuullinen kumppanuus

12.01.2011

Vuoden kohokohta, Laatutakuu-gaala, on takana. Juhla oli jälleen hieno ja osalistujia ennätysmäärä – enemmän kuin koskaan aiemmin.

Hieno oli myös kulunut kausi. Yrittäjyystutkimuksen tulosten keskiarvo nousi ensimmäisen kerran yli neljän pisteen. Tämä positiivinen kehitys on määrätietoisen työn tulosta. Alueellinen ja valtakunnallinen aktiivinne yhteistyö on luonut keskuksen ja yrittäjien välille aidosti toimivan kumppanuussuhteen, josta kumpuaa jatkuvasti hyviä ja toteutuskelpoisia ideoita ketjun ja sen toiminnan kehittämiseksi.

Tällä fiiliksellä on hieno lähteä uuteen kauteen. Nyt on myös aika asettaa uudet tavoittet omalle toiminnalle. Olivatpa tavoitteet mitkä hyvänsä, nille on syytä varata paikka ajatuksissa. Määrätietoisesti toimimalla, pieniä askelia ottamalla ja tavoite kirkkaana mielessä pysyen saavutetaan suurimmat voitot. Oikotietä onnelliseen ja menestyvään yrittäjyyteen ei ole. Yrittäjyys on kestävyyslaji, joka vaatii ponnistelua. Mikään ei ole kuiteknaan palkitsevampaa kun kaivaa taskusta vuoden kuluttua “tavoitteideni kirja” ja todeta, että minä tein sen sittenkin.

Onneksi voimme helpottaa tavoitteiden saavuttamista omilla toimillamme. Ystävällisellä asiakaspalveluasenteella ja Laatutakuu-konseptia noudattamalla voimme kukin omalta osaltamme olla luomassa positiivista mielikuvaa Laatutakuu-ketjusta ja synnyttää menestystä kaikille ketjun jäsenille.

laatutakuu_heleniusKirpeitä syystalven päiviä!

Eini Helenius
aluepäällikkö, Länsi-Suomi
Suomen Laatutakuu Palvelut Oy

Siivousvinkkejä Laatutakuun Facebook -sivustolla

11.10.2010

Laatutakuun Facebook-sivustolla jaetaan perjantaisin siivousvinkkejä. Jos siivouspäivä ei vielä satu perjantaille, on syytä miettiä sen vaihtamista, sillä näillä pienillä vinkeillä saa suurta aikaiseksi. Sivustolla neuvotaan mm. miten purkan saa pois housuista, miten jääkaappi tuoksuu hyvälle ja millä kuulakärkikynän jälki lähtee seinästä.

Facebook- sivustolla on myös kilpailu käynnissä. Faniksi liittyvät osallistuvat arvontaan, jonka palkintona on ilta Scandinavian Hunksien kanssa.

Laatutakuu ja tekemisen meininkiä

07.09.2010

Oulun seudun Laatutakuu-yrittäjillä on vahva tekemisen ja yrittämisen meininki. Laatutakuun Pohjois-Suomen ja Oulun alueen yrittäjämäärä on ollut tasaisessa kasvussa useamman vuoden ajan. Talouden alavireisyydestä huolimatta kasvussa on ollut myös yrittäjien liikevaihto, asiakkaiden tyytyväisyys ja yrittäjien tyytyväisuus konseptiin.

Hyvän kasvun tukena on vahva Laatutakuu-konsepti, josta kerrotaan enemmän sivulla 12. Tutkimuksen ja käytännön kokemuksen mukaan yrittäjä, joka hyödyntää konseptin kaikki edut, menestyy parhaiten tiukassakin kilpailutilanteessa.

Pohjoisen yrittäjien keskuudessa on innostunut ilmapiiri ja yrittäjen keskinäisen yhteistyön merkitys on huomattu – yhteistyöllä jokainen saa enemmän palveluin kuin pelkkien omien resurssien varassa työskentelemällä. Lisäksi yhteistyö tuo turvallisuutta tuurauksiin ja ennalta suunnittelemattomiin työvoimatarpeisiin.

Yrittäjän on jatkuvasti kehitettävä itseään ja ammattitaitoaan. OSallistuminen LAatutakuun järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin on osa yrittäjän itsensä ja yrityksensä kehittämistä. Pohjois-suomalaisten yrittäjien aktiivininen osallistuminen on itsellekin innostava ja on mukavaa olla tukemassa kehittymishaluisia yrittäjiä.

Hyvä yrittäjähenki ja vastuun kantaminen asiakkaan tarpeista on joskus kuin ilmakitaran soittoa – täysin tyhjästä luodaan innovatiivinen ratkaisu. Varmaa on, että asiakas ilahtuu näistä innovatiivisista ratkaisuista, yrittäjän oma-aloitteisuudesta ja välittämisestä.

Petri Hälinen
alue- ja rekrytointipäällikkö, Pohjois-Suomi
Suomen Laatutakuu Palvelut Oy