Rekrytointi on tulevaisuuteen tähtäävä taitolaji

Rekrytointia ei koskaan tulisi tehdä kiireessä. Uuden henkilön rekrytointitarve tulee usein työnantajalle yllätyksenä, jolloin korvaavaa työntekijää lähdetään hakemaan kiireellä, miettimättä minkälaista työntekijää olemme itse asiassa hakemassa. Kannattaa kuitenkin pysähtyä hetkeksi ja pohtia ajatuksella uuden työntekijän hakukriteerejä.

Tehtävänkuva on rekrytoinnin peruspilari: Mitä työntekijä tekee ja mistä hän vastaa. Tehtävänkuva määrittää, mitä odotuksia meillä on hakijoiden suhteen. Mitä työntekijän pitää ehdottomasti osata, jotta hän pärjää tehtävässä. Minkälaista työkokemusta ja koulutusta tehtävään tarvitaan. Millaisia persoonallisia ominaisuuksia, työskentelytapoja
ja vuorovaikutustaitoja hakijalta odotamme.

Rekrytoinnissa on katsottava tulevaisuuteen ja mietittävä koko organisaation tarpeita. Yritys on ehkä lähiaikoina laajentumassa ja tarvitaan uutta osaamista tai joku on kohtapuoliin jäämässä eläkkeelle. On myös hyvä kartoittaa minkälaista osaamista yritykseltä tai tiimiltä puuttuu.

Hyvin tehty alkukartoitus auttaa hakuilmoituksen laatimisessa. Myös hakemusten vertaileminen on helpompaa, kun hakukriteerit on tarkkaan mietitty jo heti rekrytoinnin alussa. Haastattelu sujuu paremmin, kun on mietitty, millaista henkilöä tehtävään etsitään. Haastattelussa on sitten helppo todentaa hakijan sopivuus tehtävään ja hakukriteereihin. Ovatko hakijan tausta, osaaminen ja koulutus kohdallaan tehtävän vaatimuksia ajatellen? Ovatko motivaatio
ja sitoutuneisuus tehtävään vaadittavalla tasolla? Entä itse persoona ja työtyyli sekä muut vaadittavat ominaisuudet – kuten fyysinen kunto – ovatko ne kaikki tehtävän mukaiset?

Rekrytoinneissa pätee vanha sanonta: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyvä ja huolellinen rekrytointi on aina yrityksen menestyksen mittari.

Marja Kaario
rekrytointipäällikkö

Laatutakuu-lehden 1/15 pääkirjoitus